От дълбока древност досега златото винаги се е използвало като пари, като ценност чрез която можеш да купуваш. Цената му зависи от търсенето и предлагането, както е с повечето стоки, но голяма роля имат нагласите и настроенията на пазара и именно затова стойността му е толкова динамична.

Според Световния съвет за златото годишното производство на злато през последните няколко години е близо 2500 тона. От него 2000 тона отиват за производство на бижута, за промишлено и дентално производство, а останалите 500 тона за инвеститори на дребно и златни фондове, търгувани на борсата.

Ключова роля във формирането на цената на златото играят централните банки и Международният валутен фонд, които държат значителен процент от всички надземни запаси злато като официални златни резерви. Общоприето е, че цената на златото е тясно свързана с лихвите. С повишаването на лихвите цената на златото намалява и обратно, затова централните банки имат важна функция – те са тези, които взимат решения за паричната политика относно лихвените проценти. 

Друга влиятелна част от формирането на цената на златото е бижутерната индустрия. Тя представлява над две трети от търсенето. Сред най-големите потребители в обемно изражение в света са Индия, Китай и САЩ. Рециклирането на златни бижута също има значение когато става дума за елементите, образуващи цената на златото. През последните години това се превърна в индустрия за милиарди. Хиляди са местните бижутерии и онлайн платформи, които се занимават с изкупуване на злато, като често това са счупени или дефектни златни бижута. 

Върху стойността на златото могат да влияят също цената на петрола, движението на валутния курс и пазарите с акции.