Продуктите, търгувани на борсата представляват лесен начин да се закупи злато, без неудобството да се съхранява на кюлчета или монети. Това е един от евтините начини да инвестирате в злато, тъй като разходите имат значително по-малък размер от тези, които бихте имали при наличие на физическо злато. Важно е да се знае обаче, че борсовите инструменти, дори и тези, които държат физическо злато в полза на инвеститора, носят рискове.

Друга особеност е, че при такава инвестиция винаги се начислява малка комисионна за търговия със златни фондове на борсата и годишна такса за съхранение, застраховка и управление. Те се удържат чрез продажба на малко количество злато, представено от всеки сертификат. Така след време количеството злато, в което е инвестирано може да намалее.  

Има два начина, при които може да се осъществи продажбата на такива акции. Единият е когато инвеститорите продават отделни акции на други инвеститори, а другият е като продадат създадените дялове на борсата. При втория случай борсата обикновено изкупува дяловете, като дава на инвеститорите ценните книжа, вместо пари в брой.


Злато на борса