Златни сертификати са били издадени за първи път през XVII век в Англия и Холандия за клиенти, които съхранявали златни кюлчета. Те дори играели ролята на хартиени пари.

Банките са институциите, които могат да издават сертификати за злато. То може да бъде  разпределено или неразпределено. Неразпределените златни сертификати са форма на частично банкиране с резерв и не гарантират равен обмен на метал. Разпределените златни сертификати трябва да бъдат съпоставени с конкретни номерирани кюлчета. 

Днес това е най-доброто средство за предпазване от кражба на физическо злато. Те дават възможност за избягване на рисковете и разходите, когато става дума за прехвърляне и съхранение на физически златни кюлчета. Сертификатите поемат определени рискове и разходи при кражба или други обстоятелства, описани в конкретния сертификат. 


Златни сертификати