Инвестиране в злато

Златото е едно от най-популярните средства за инвестиции в днешно време. То привлича основно със своята устойчивост и сравнителна сигурност на пазара. Ценният метал е инвестицията, до която хората често прибягват по време на кризи, основно защото в такива моменти всичко друго, като имоти, валута и акции, се обезценява. 

Съществуват няколко възможности за инвестиции в злато – чрез физическа покупка на злато или чрез купуване на инвестиционно злато на финансовите пазари. И двата варианта имат своите плюсове и минуси. Сред най-често срещаните физически средства за инвестиции са златни кюлчета и златни монети. Притежанието на такъв тип инвестиционно злато има своите особености. Трябва да му се намери подходящо и сигурно място за съхранение, което би довело и до допълнителни разходи. Също така добре е да се има предвид разликата в курс купува и курс продава, особено когато се наложи да се продаде златното кюлче или монета за кеш. Основният плюс на инвестицията във физически носител е, че при криза той се явява актив, който ще запази стойността си.

Покупката на злато на финансовите пазари пък дава възможност за инвестиране в ценния метал без да се налага той да се съхранява. Така печалбата ще зависи единствено от покачването на цената на златото. Тази инвестиция се фокусира основно върху печалбата от инвестицията в злато, а не върху защитата от несигурни времена и инфлация (при които по-силно е физическото злато).

Възможности за инвестиции в злато:

1. Златни кюлчета

2 Златни монети

3.  Златни кръгове

4.  Златни сметки

5.  Златни сертификати

6.  Договори за разлика (CFD)

7.  Борсови продукти

8.  Акции в минодобивни компании за злато