Акции в миннодобивни компании за злато

Има примери за инвеститори, които купуват дялове от компаниите, добиващи ценния метал. При тази инвестиция има известни условия за печалба – ако цената на златото се повиши, може да се очаква стойността на компанията да се увеличи, а от там има вероятност и цената на акциите да се вдигне. Трябва да знаете обаче, че това не винаги е гарантирано.

Промяната в цените на акциите на златодобивните компании не е свързана пряко с цената на златото. Дори има случаи когато златото поскъпва, а акциите на компанията падат.

Инвестицията в златодобивни компании се смята за рискована, основно защото този тип предприятия често се сблъскват с много препятствия като наводнения, повреди, лошо управление, лош публичен имидж, кражби и корупция. Тези фактори значително могат да понижат цените на акциите на минните компании за злато.


Добив на злато