Златни кръгове

Много подобни на монетите, но с няколко важни разлики. Например – монетите са сечени от суверенно правителство и са законно платежно средство, имат минимална номинална стойност в допълнение към стойността на количеството злато в тях, докато кръговете се секат от частни монетни дворове, нямат номинална стойност и притежават само грамажа злато в тях.

Кръговете не могат да бъдат форма на законно платежно средство. На пазара има реплики на златни монети под формата на златни кръгове. Те  обаче са задължени да бъдат маркирани надпис „R” или „COPY”, така че купувачите да могат бързо да разграничат монети, издадени от правителството, и частни сечени кръгове с подобен дизайн.  

Имат и предимство спрямо златните монети – златните кръгове не съдържат други метали, които обикновено се добавят с цел издръжливост и в същото време нямат някаква институционална обвързаност, което ги прави по-бюджетни в сравнение със златните монети.


Златни кръгове