Банкови златни сметки

Налични са много видове златни сметки. Една от най-важните разлики между сметките е дали златото се държи на разпределена или неразпределена основа.

Много банки предлагат златни сметки, при които златото може незабавно да се купува или продава точно като всяка чуждестранна валута на базата на частичен резерв.


Златни сметки